Velkommen tilMoselund

Moselund er en traditionel griseproduktion, hvor vi gør, hvad vi kan for at dyrene har et godt liv. Da vi begyndte i 1991, havde vi frilandsproduktion, men på grund af sygdom hos grisene  og  vandlidende jord blev produktionen flyttet indendørs i 2002.

Moselunds jordtilliggende på 410 hektar udlejes til Vestjysk Markbrug ApS, som dyrker 530 hektar totalt. Jorden bliver drevet pløjefrit, så der spares mange traktortimer på årsbasis, og det giver os også lidt flere faglige udfordringer i planteavlen.

Moselund   ·   HVINGELVEJ 5   ·   6950 Ringkøbing

Moselund Griseproduktion og Vestjysk Markbrug ApS – udfordring og udvikling.

Medarbejdere

Vi er i alt 7 ansatte.

Vi mangler ikke medarbejdere lige nu, men du er velkommen til at søge uopfordret.

Kontakt os

Vores kontaktoplysninger findes  i bunden af siden eller ved at klikke her.

Information

Vi kører normalt ikke gylle ud på helligdage og i weekends.

Som nabo er man meget velkommen til at kontakte os, hvis man gerne vil undgå gyllekørsel på en mærkedag.

Vi følger som regel med i hvad der foregår i sognet og vil i videst muligt omfang tage hensyn til fester og arrangementer men kontakt os hellere for en sikkerheds skyld.

Navigation